Hoppa till innehåll

Kursanmälan 2024

Kurspriser 2024


Kursanmälan

Kursanmälan 2024
  • Kursdatum
  • Kurspaket
  • Villkor
  • Personuppgifter
  • Anhörig
  • Betalning

Välj kursdatum

Allmänna Villkor Fallskärmskurs – Stockholms Fallskärmsklubb

Kursdeltagare under 18 år

  • Om den som ska gå en kurs är under 18 år måste en förälder eller förmyndare anmäla den minderårige. Ladda ner medgivande från vårdnadshavare via denna länk. Viktigt att medgivandet tas med till första kurstillfället i originaldokument.
  • Du måste vara minst 15 år för att få gå fallskärmskurs.

Av säkerhetsskäl får man inte väga mer än 100 kg för att få gå fallskärmskurs.

Du har svarat att du behandlas med antidepressiva preparat. Det är tyvärr inte tillåtet att hoppa under behandling av preparat som påverkar nervsystemet. För att kunna bedriva hoppning måste du vara fri från antidepressiva preparat i minst 6 månader och detta måste styrkas med intyg av behandlande läkare. Har du frågor är du välkommen att kontakta elevgruppen på elev@skydive.se.

För att hoppa fallskärm måste du kunna simma i minst 200 meter obehindrat.

För att få gå fallskärmskurs får man inte ha diagnosen ADHD eller Aspergers syndrom. För mer information är du välkommen att kontakta elevgruppen på elev@skydive.se

Luxation, ”axel ur led”. Har du någon gång haft axeln ur led går ansökan vidare för granskning av förbundsläkaren som gör en bedömning om det finns risker med fallskärmshoppning. Kontakta oss innan du går vidare med din ansökan. För mer information är du välkommen att kontakta elevgruppen på elev@skydive.se

Personuppgifter

Anhörig

Betalning

Ingen betalningsmetod är vald.

Apply Coupon