Allmäna villkor fallsKärmskurs 20211120

Priser
Moms tillkommer inte till angivna priser. I form av ideell förening är Stockholms Fallskärmsklubb momsbefriade och tillämpar därför inte moms överhuvudtaget.

Betalning
En anmälningsavgift på 2 000 kr betalas vid anmälan. Avgiften återbetalas endast vid underkänd läkarundersökning, ej vid ånger.
Resterande del av kursavgiften på 12 495 kr skall vara oss tillhanda efter godkänd läkarundersökning och senast 3 dagar efter vi skickat ut information samt betallänk. Kostnad som tillkommer utöver kursavgiften är kostnad för läkarundersökning och fallskärmshandskar.
Du kan välja att betala med Visa, MasterCard eller American Express. Stockholms Fallskärmsklubb tillhandahåller inga krediter utan betalning sker i direkt samband med ordertillfället.

Stockholms Fallskärmsklubb samarbetar med Stripe. Detta innebär att vi varken hanterar eller sparar några kortuppgifter utan detta hanteras direkt av Stripe för er säkerhet som kund. Här kan du läsa mer om Stripe.

Avvikelser som omöjliggör att gå fallskärmskurs:

 • Om du under de senaste 6 månaderna intagit antidepressiva preparat
 • Om du har diagnostiserats med ADHD
 • Om du väger över 100 kg
 • Om du har diabetes
 • Om du har epilepsi
 • Springa 100m obehindrat
 • Simma 200m

Kursdeltagare under 18 år
Om den som ska gå en kurs är under 18 år måste en förälder eller förmyndare anmäla den minderårige. Ladda ner medgivande från vårdnadshavare via denna länk. Viktigt att medgivandet tas med till första kurstillfället i originaldokument.

Föräldern eller förmyndaren blir då avtalspart med oss och den minderårige anges som den som deltar i kursen. Bekräftelse, betalningsinformation och kursspecifik information skickas till den förälder eller förmyndare som gjort anmälan och kursspecifik information samt bekräftelse skickas även direkt till den minderårige kursdeltagaren. Viktigt här att ange förälderns eller förmyndarens e-postadress vid kursanmälan.

Vad ingår i kurspaketet
I kurspaketet ingår följande:

 • Medlemskap på Stockholms Fallskärmsklubb. 
 • Medlemskap hos SFF, Svenska Fallskärmsförbundet. 
 • SFF:s hoppförsäkring för innevarande år. För mer info, läs här.
 • 10 AFF-utbildnings hopp.
 • Kurslitteratur: boken Hoppa Fallskärm.
 • Förbundstidningen Svensk Fallskärmssport.
 • Boende på klubben och nyttjande av klubbens faciliteter.
 • Kursutbildning 30 timmars utbildning teori samt praktiska moment.
 • Utrustning: Rigg, hjälm, höjdmätare, fotledsskydd, overall, gogglar och loggbok.
 • Övrig utrustning som fallskärmshandskar ingår inte i kurspaket detta kan köpas på klubben vid kurstillfället. 

AFF-utbildningshopp
I kurspaketet ingår 10-AFF utbildningshopp. Om du skulle bli underkänd på ett av dina AFF-hopp finns det möjlighet att göra omhopp. Omhopp ingår ej i kursavgiften, se hemsidan för aktuella priser.

 

Kursspecifik information och kursansvarig
Uppgifter om vilken kursledare som är ansvarig för kursen, beskrivning av den aktuella kursen, kursavgifter, eventuella tillkommande avgifter eller kostnader, betalningsvillkor och eventuella särskilda villkor framgår i anslutning till anmälan till fallskärmskursen här på vår hemsida samt av den kursspecifika information du får del av i samband med din anmälan eller tillsammans med din kallelse.

Bekräftelse Efter anmälan
Om det finns plats på kursen, får du en bekräftelse via e-post. Bekräftelsen skickas direkt efter att du gjort din anmälan. När du har fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten enligt nedan att löpa.

I god tid innan kursen startar, dock senast 7 dagar innan kursstart, får du en kallelse med uppgifter om datum när kursen startar, tider för respektive kurstillfälle samt vägbeskrivning till hoppfältet. Kallelsen skickas av din kursledare per e-post till angiven e-postadress som användes vid kursanmälan.

Inställd kurs
Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den totala kursavgiften som du har betalt inkl anmälningsavgiften. Vi kan eventuellt ge möjlighet att erbjuda annan kurstillfälle om plats finns. Stockholms Fallskärmsklubb förbehåller sig rätten att ställa in en kurs som får för få anmälda kursdeltagare.

Ångerrätt enligt lagen om distansavtal
Du har möjlighet att ångra din kursanmälan inom 21 dagar från den dag då du fått din bekräftelse (ångerfristen). Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig minus anmälningsavgiften på 2000:-. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut till elev@skydive.se inom 21 dagar från den dag du mottagit bekräftelse på din kursanmälan.

Återtagande av anmälan efter ångerfristen
Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt.

Annan frånvaro
Om du uteblir från något kurstillfälle, är detta kurstillfälle förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Byta kursdatum
Önskar du byta kursdatum tillkommer en administrativ avgift på 500 kr. Vi kan erbjuda ett annat datum om plats finns. Måste du byta kursdatum pga sjukdom måste sjukintyg skickas in till elevgruppen och därefter erbjudas annan kurstillfälle vid mån av plats. Önskar du byta kursdatum kontakta elevgruppen på: elev@skydive.se

Avbryta påbörjad kurs
Om du väljer att avbryta påbörjad fallskärmskurs tillfaller kursavgiften Stockholms Fallskärmsklubb. Det går alltså inte att få tillbaka pengar för de delar av kursen du inte fullgjort. Däremot har du ett år på dig (efter sista hopptillfället) att komma tillbaka och slutföra kursen. Vid årsskiftet krävs en förnyelse av licensen, precis som för alla hoppare. Du kan läsa mer om förnyelse på denna länk.

Villkor för fallskärmsutbildning i Portugal

Betalning

       Anmälningsavgiften 2 000 kr betalas i samband med din anmälan.

       När vi har vi mottagit din godkända läkarundersökning behöver du betala resterande belopp, 18 495 kr inom tre dagar från att vi har mottagit ditt intyg. Du får en bekräftelse från oss när vi har mottagit ditt intyg.

Återbetalning

       Anmälan är bindande och ångerrätt gäller i 21 dagar från det datum du har fått en bekräftelse via epost från Stockholms Fallskärmsklubb.

       Anmälningsavgiften är endast återbetalningsbar om du blivit underkänd i samband med din läkarundersökning.

Om resan inte blir av

       Om kursen i Portugal avbokas av Stockholms Fallskärmsklubb, kommer du att erbjudas en plats på en av våra ordinarie fallskärmskurser, i mån av plats under säsongen 2022.

       Skulle resan inte bli av på grund av för få antal deltagare, eller på grund av andra orsaker där Stockholms Fallskärmsklubb avbokar kursen i Portugal, erhåller du återbetalning för den totala kostnaden för kurspaketet, 20 495 kr.

Läkarundersökning

       Intyget för läkarundersökningen (6 sidor) ska vara oss tillhanda inom 30 dagar från att du har fått en bekräftelse om en plats på kursen från oss.

Krav för en fallskärmsutbildning

       Du måste ha full närvaro under teoriutbildningen och aktivt delta under utbildningspassen.

       Du måste bli godkänd på ett teoretiskt prov.

       Du måste bli godkänd på ett praktiskt prov.
Du måste ha en godkänd läkarundersökning.

Ändringar av Allmänna villkor
Stockholms Fallskärmsklubb har rätt att ändra dessa Allmänna villkor

Vi använder cookies för att ge dig den bästa online-upplevelsen. Genom att godkänna accepterar du användningen av cookies i enlighet med vår cookie policy.

Scroll to Top