Hoppa till innehåll

Licensförnyelse


Förnyelse 2024

Alla elever, rookies, instruktörer, skygods mfl som vill hoppa fallskärm måste förnya sin licens.

Här följer information om hur du förnyar din licens.

1. Betala årsavgiften

Årsavgiften 2024 kostar 3 500 kr (inkluderar medlemskap i klubben, förbundet samt försäkring mm).

Betalningsmetod: kortbetalning.
OBS! Det är inte möjligt att betala årsavgiften från hoppkontot.

  • När betalningen är genomförd kommer du automatiskt skickas vidare till SFF Skynet för att ansöka om licens hos SFF (Svenska Fallskärmsförbundet).
Förnyelse av licens V2

Förnya licens och medlemskap på Stockholmsfallskärmsklubb. Detta alternativ täcker kostnader för SFF-medlemskap, SF-medlemskap samt fallskärmsförsäkring.

Endast medlemskap väljer du om du redan förnyat din licens på annan klubb och endast vill ansöka om medlemskap för att ta del av klubbens förmåner.

Endast licensförnyelse väljer du om du redan förnyat ditt medlemskap.
OBS! För att CI ska kunna godkänna din licensansökan måste medlemskapet vara betalt.

Stödmedlem: Genom att välja detta alternativ stöttar du klubben med belopp från 300 kr. Stödmedlemskapet ger inte tillgång till klubbens förmåner.

Licensinformation

Här väljer du vilken licensgrad samt instruktörsgrad du vill förnya för säsong 2024.


Viktigt att du som är över 40 år skickar läkarintyget till SFF e-post info@sff.se.

SBF, Kapitel: 402:02
2.2.4
Tandeminstruktör förnyar tjänstbarhetsbedömning:
• <40 år var 5:e år
• 40–50 år var 24:e månad
• >50 år var 12:e månad

Tjänstbarhetsbedömningsblanketten hittar du här.

Verka som HL säsong 2024

Du har valt att inte verka som HL säsong 2024. CI kommer inte godkänna din ansökan för vald instruktörsgrad då du måste vara verksam som hoppledare för att få ansöka HL-grad.

Skulle du vilja i framtiden verka/återfå din HL behörighet kontakta CI på ci@skydive.se


Verka som HM säsong 2024

Du har valt att inte verka som HM säsong 2024. CI kommer inte godkänna din ansökan för vald instruktörsgrad då du måste vara verksam som hoppmästare för att få ansöka HM-grad.

Skulle du vilja i framtiden verka/återfå din HM behörighet kontakta CI på ci@skydive.se


Verka som AFF säsong 2024

Du har valt att inte verka som AFF säsong 2024. CI kommer inte godkänna din ansökan för vald instruktörsgrad då du måste vara verksam som AFF-instruktör och genomföra minst 40 AFF-hopp per år/säsong för att få ansöka AFF-grad.

Skulle du vilja i framtiden verka/återfå din AFF behörighet kontakta CI på ci@skydive.se


FORDRINGAR FÖR FÖRNYELSE - SBF
Kapitel: 402:01
1.4.3.7 AFF: inneha HM-behörighet ha dokumenterat samtliga AFF-hopp ha gjort 15 AFF-hopp + 50 FS-hopp, eller 30 AFF-hopp. Kontakta CI, ci@skydive.se för att boka examinator för att få möjlighet att förnya din AFF-licens.  

1.4.4.4 AFF som ej uppfyllt förnyelsekravet under ett år: - minst två examinationshopp med examinator utsedd av RI För T-behörighet, se även 404:5 kap 3.5.

 

FORDRINGAR FÖR FÖRNYELSE - SBF
1.4.3.1 Allmänt För förnyelse av instruktörsbehörighet krävs att man följt utvecklingen lokalt och inom SFF avseende hoppteknik, utbildningsmetodik, hoppmateriel, bestämmelser och instruktioner. Konkret innebär detta att varje instruktör (HM, HL, KL, T och AFF) årligen skall deltaga på minst två (2) av de minst tre (3) instruktörsmöten som utlyses av klubbens CI.

Kapitel 404:07
3.4 AFF-hoppning efter uppehåll från AFF-instruktörstjänst i frifall mer än 3 månader
• Genom fallskärmshoppning ackumulerat 10 min frifallstid alt. minst 60 min vindtunnelflygning FS/VFS, de senaste 3 månaderna.
• Minst 1 st. skilldive med instruktör, enligt SFF tekniska krav enligt 405:07.


Verka som KL säsong 2024

Du har valt att inte verka som KL säsong 2024. CI kommer inte godkänna din ansökan för vald instruktörsgrad då du måste vara verksam som kursledare för att få ansöka KL-grad.

Skulle du vilja i framtiden verka/återfå din KL behörighet kontakta CI på ci@skydive.se


Verka som KI säsong 2024

Du har valt att inte verka som KI säsong 2024. CI kommer inte godkänna din ansökan för vald instruktörsgrad då du måste vara verksam som kalottinstruktör för att få ansöka KI-grad.

Skulle du vilja i framtiden verka/återfå din KI behörighet kontakta CI på ci@skydive.se


Apply Coupon
No payment items has been selected yet

2. Förnya din licens på skynet.sff.se (detta steg sker automatiskt efter genomförd betalning).

Du loggar in med ditt licensnummer och lösenord.
Har du glömt din inloggning så gör du följande: Skriv licensnumret som användarnamn, ange ”glömt” som lösenord. Då skickas ett nytt lösenord till den e-post adress som finns registrerad hos förbundet (kolla även din skräppost). Vet du inte vilket licensnummer du har eller om du inte får något svar så begär du hjälp från förbundet. Skicka ett mail till info@sff.se och uppge personnummer, namn, klubb och rätt e-postadress.

3. När du är inloggad

Kontrollera dina adressuppgifter – Ansök om rätt licensgrad och fyll i ev. instruktörsgrader. – Kontrollera att ansökan sker i rätt klubb – Dubbelkolla allt en gång till – Ansök!
OBS! Vill du inte längre vara HL/HM/KL se då till att ta bort den instruktörsgraden!

4. Vänta

Räkna med att det tar ca 2 veckor innan förnyelsen blir godkänd. Både CI och RI ska godkänna din förnyelse. Observera att all förnyelse måste gå via Skynet. CI kan alltså inte förnya åt dig eller fixa ny inloggning. All support om Skynet fås via: info@sff.se
Från och med 2020 kommer plastbrickan inte att skickas hem (om du inte väljer att betala 100:- extra för det) utan den kommer finnas digitalt. Här finns information om exakt hur det funkar med den digitala licensen. 

Om du är osäker på status på din ansökan, skicka email till både kassör (kassor@skydive.se) och CI (ci@skydive.se).

5. Säkerhetsgenomgång och reservdragsträning/hänga i sele. 

Alla elever och A-certare måste genomgå en säkerhetsgenomgång och reservdragsträning/hänga i sele. Det senare ska göras i inför ditt första hopp för året. Open-book prov samt bokning av säkerhetsgenomgång görs via denna länk: Säkerhetsgenomgång .
Om du har frågor maila till elev@skydive.se.

Hoppning efter uppehåll

För elev och A-certare anses det vara ett uppehåll efter 2 månader.
För B, C & D-certare anses det vara ett uppehåll efter 6 månader.

Licens / Tid2-6 mån6-12 mån1-2 år> 2 år,<3år>3år, <5år5 år
Elev automat/
dummy
(hopp 1-6)
Teorirepetition
Hopp 3, eller senaste
hopp om hopp 3 ej gjorts
tidigare.
Teorirepetition
Hopp 1
Teorirepetition
Hopp 1
Hel utbildningHel utbildningHel utbildning
Elev manuell
hopp 7-12
Teorirepetition
Två automat/dummy
Senaste hopp
Teorirepetition
Två automat/dummy
Senaste hopp
Teorirepetition
Två automat/dummy
Hopp 7
Senaste hopp
Hel utbildningHel utbildningHel utbildning
Elev manuell
hopp 13-24
Teorirepetition
Hopp 7
Hopp 12
Senaste hopp
Teorirepetition
Ett automat/dummy
Hopp 7
Hopp 12
Senaste hopp
Teorirepetition
Två automat/dummy
Hopp 7
Hopp 12
Senaste hopp
Hel utbildningHel utbildningHel utbildning
AFF-elevSenaste nivåNivå 1 eller 2
Senaste hopp
Hel utbildningHel utbildningHel utbildningHel utbildning
A-licens1 repetitionshoppTeorirepetition
2 repetitionshopp
5 ensamhopp
Teorirepetition
2 repetitionshopp
5 ensamhopp
1-50 Hopp:
Hel utbildning
50 hopp:
Teori- repetition
2 repetitionshopp
5 ensamhopp
51-200 hopp:
Teoriprov + Hopp 7-
9,14,17,24
Alt. AFF i
samråd med CI
<200 hopp:
Hel utbildning.
200 hopp:
Teori- repetition
2 repetitionshopp
5 ensamhopp
B-D licens1 repetitionshopp1 repetitionshoppSe ovanSe ovanSe ovan