Gryttjom Airport

Information for pilots

Flight Information

 • The latest information can be found on the webpage for KSAK Svenska flygfält (Swedish airports).
 • The jump plane announces "2 minuter till fällning" (2 minutes before releasing jumpers) and then "fällning pågår" (jumping in progress). This means that the airspace above Gryttjom is about to be full of colorful parachutes!
 • Help is on the way! Sometimes you'll be asked to wait outside of the area (3-5 NM radius).
 • A tip is to fly at 1000 ft in "standby" approximately 3 NM away from the airfield towards the active runway so that you can "sneak in" and land just behind one of the jump planes when they land. They normally approach at a very steep angle (the jump plane turns into their base leg at 4000 ft!)

Radio Contact

 • The airfield has a jump sector that extends 8 NM from Gryttjom. The jump pilots receives information about approaching traffic from ACC Sweden, both identified and unidentified aircraft.
 • The jump pilots have deligated responsibility from ACC Sweden to coordinate local airtraffic. Therefore, you are required to have radio contact with us on airport frequency 123.400. It is to your advantage to communicate directly with the jump plane in the sector.
 • If you don't get a response from the jump plane then call out to "Hoppledare Gryttjom" (jump leader Gryttjom) when you approach the airfield. The jump plane is probably loading on the ground.
 • Again, radio contact is very important.The pilots speak both Swedish and English.

Fuel & Parking

 • Parking is allowed by the north side of the hangars (the old flying club area).
 • The closest fuel is at NUFK www.nufk.com which is 4 NM north of ESKT Tierpsbasen.
 • The cafe at the Gryttjom airfield is open when we are jumping. There you can purchase coffee, sodas, ice cream and light snacks for yourself and your passengers.
 • We offer coffee and a snack to all guest pilots, free of charge!
 • Our contact person is Classe Pehrsson, 070-576 84 71, e-mail

Pilots

Att flyga fallskärmshoppare är en enorm utmaning, man flyger på max stigprestanda till 13 200 ft och strävar där efter en precision på 0.01 NM i sidled vid fällning. Man räknar sekunder i flygningen. När allt stämmer ger det härlig belöning i form av värme och uppskattning från hopparna. Hopp-piloter är ”vanliga människor” som gillar att flyga. Grundkravet för att få flyga hoppare med turbinflygplan är 500 flygtimmar. Du behöver också ha erfarenhet från hoppflygning eller en rating på DHC6 med god erfarenhet. Men det viktigaste är ändå att du är rätt person som trivs i den ideella miljön, har ett stort flygintresse!

Hoppflygplan

Vi hoppar från en DeHavilland Canada DHC 6-300 ”Twin Otter”, SE-GEE. ”Erik Erik” är Sveriges största hoppflygplan, först upp i luften på morgonen och sist ner på marken på kvällen när det är hoppdag! Hon tar 24 hoppare till 4.000 m på ca 15 minuter. Men det viktigaste är ändå att du är rätt person som trivs i den ideella miljön, har ett stort flygintresse!

Var finns vi

ESKG Gryttjom har gamla flygartraditioner. Fältet startade som ”Krigsflygfält 13” under andra världskriget, det finns historiskt intressanta s k ladvärn vid fältet som användes som hangarer, samt lämningar av andra försvarsinstallationer. 1966 etablerade sig Norra Upplands Flygklubb på fältet, de flyttade till ESKT Tierpsbasen 2007 och Stockholms Fallskärmsklubb är sedan dess ensam brukare av fältet. Fältet ägs privat. Men det viktigaste är ändå att du är rätt person som trivs i den ideella miljön, har ett stort flygintresse!
Rulla till toppen