Hoppa till innehåll

HÄLSO- OCH ANSVARSFÖRKLARING

HEALTH AND LIABILITY DECLARATION


Friskis

Hälso- och ansvarsförklaring

För genomförande av tandemhopp i Stockholms Fallskärmsklubb. Informationen används som underlag för passagerarens försäkring, så fyll i informationen noggrant.

Health and liability declaration

Disclaimer and liability statement for conducting tandem skydiving at Stockholm Skydiving Club. This information serves as the basis for the passenger's insurance coverage, so please fill in the details accurately.

Jag har bokat fotograf till mitt hopp

I have booked a photographer for my jump

Är det ok att vi använder fotografier på dig i reklam? Med marknadsföring menas sådan information eller bildmaterial som är direkt kopplad till Stockholms Fallskärmsklubb och avser att framhäva föreningens verksamhet. /

Is it ok for us to use photographs of you in advertising? Marketing means such information or image material that is directly connected to Skydive Stockholm and intends to highlight the association's activities.

Jag är medveten om att jag hoppar på egen risk.

I am aware that I skydiving at my own risk.