Hoppa till innehåll

Inför säsong 2021 – Covid

Vi är otroligt glada och förväntansfulla över att starta igång denna säsong!

Vi planerar att öppna upp enligt plan, men med uppsatta riktlinjer på plats för att minska köbildning och att flera personer samlas på en och samma yta. Det vill säga att vi fortsatt har ett personligt ansvar när vi befinner oss inom klubbens område.

Till säsongsstart kommer det sättas upp handspritstationer runt om på klubben. Vi kommer även ha satt upp rekommenderade antal för klubbstugans olika ytor. Det vill säga att man tänker efter en gång innan och inte bidrar till köbildning, folkmassor eller liknande. Genom att inte stänga ner klubbstugans delar vill vi att man sprider ut sig istället för att samlas fler på ett och samma ställe.

Vi ber er därför vänligt men bestämt att tillsammans med oss hjälpas åt att påminna varandra och oss själva om följande:

 • Stanna hemma om du är sjuk (eller har symptom).
 • Tvätta händerna ofta.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Håll avstånd till andra medlemmar och besökare. Däribland, undvik att kramas och skaka hand.

VID PÅVISAT COVID-19

Det är otroligt viktigt att ni informerar Raul Riffo, DZ Manager, vid påvisat COVID-19. Detta för att vi ska kunna påbörja en så säker smittspårning som möjligt. Ert namn hålls givetvis anonymt.

KLUBBENS LOKALER

Manifest
– Endast manifestor och HL får hålla till inne i manifestet.
Tänk på att hålla avstånd vid inskrivning till önskelistan och att tvätta/sprita händerna när ni är färdiga eftersom många tar på tangentbordet och datormusen.

Mysrummet
– Rekommenderat antal 6 personer.
Detta utrymme ska främst användas för genomgång/briefing.

Köket
– Rekommenderat antal 6 personer.
Håll avstånd vid och under matlagning och se till att desinficera den yta ni använt när ni är färdiga. Precis som förgående år sitter vi utomhus och äter, då det annars fort överskrider det rekommenderade antalet.

Packyta
– Varannan krok får användas i packytan inomhus.
Vi rekommenderar dock att i första hand använda packytan utomhus nedanför verandan eller i hangaren.

Toaletter
– Alla toaletter kommer att vara öppna för användning.
Viktigt att vi håller avstånd i väntan på lediga toaletter och handfat.

Bastu
– Rekommenderat antal 8 personer.

Dusch- och omklädningsrum
– Rekommenderat antal 4 personer.
Använd inte detta område för att umgås eller för att spendera mer tid än nödvändigt.

Nedre
– Endast 1 person får övernatta i vardera rum.
Undantag om 2 personer per rum gäller enbart om man tillhör samma hushåll.

Lektionssalen
– Får endast användas för inplanerade kurser.

Skåp och lagrum
– Får nyttjas utan att det bildas folksamlingar.

I PLANET

 • Maxantal på 20 personer per lift.
 • Ingen ska sitta bredvid piloten.
 • Munskydd eller buff ska användas av alla. Undantag gäller enbart för elever.
 • Hoppar du utan handskar ska händerna spritas vid ilastning.
 • Inga high-fives, fistbumps eller liknande. Kom ihåg att vi ska undvika så mycket närkontakt som möjligt.
 • Inget prat i planet!
 • Skräpa inte ner med munskydd genom att kasta dem ut ur planet. Stoppa dem hellre i en byxficka eller liknande.
 • Desinficering av planet efter varje avslutad hoppdag.

TANDEM VERKSAMHETEN

Detta område kommer som förgående år vara avspärrat från övrig verksamhet. Respektera den uppsatta avspärrningen mellan övrig verksamhet och tandem verksamhet. Det vill säga att inte korsa avspärrningen, enbart personal och dagens HL har tillåtelse för detta. Det gäller även vid inlämning/upphämtning av packning.

Nu hjälps vi åt genom att alla tar sitt personliga ansvar så att vi får en så bra och hoppbar sommar!

Med vänliga hälsningar,
Kimberly och Raul