Hoppa till innehåll

En hoppfull dag för pollinatörer! 

Den 9:e maj bjuds ni in till byggverkstad till förmån för fåglar, insekter, bin och naturen i och kring vårt älskade hoppfält. 

På Kristi Himmelfärdsdag är det inte bara hoppning som gäller! SF har startat ett samverkansprojekt tillsammans med Upplandsstiftelsen och flera andra ideella föreningar och när projektet kickar igång den 9 maj behövs all hjälp som kan fås!

Planen för byggdagen

Under eftermiddagen kommer det att byggas bihotell, monteras och målas fågelholkar och pratas biologisk mångfald. Det kommer finnas experter på allt från holkar och vildbin till växter och nattfjärilar på plats och hjälpa till med bygget och berätta om den biologiska mångfalden på flygfältet.

Program för byggdag 9 maj

Men inte bara bygg

Det kommer självklart finnas fika under eftermiddagen, och när hoppningen avslutas framåt kvällen bjuds ni på middag och dryck. Alla på fältet är hjärtligt välkomna att delta, och en särskild hälsning till alla barn att det kommer finnas kul grejer för er!

Om du redan vet att du gärna vill ha middag på kvällen, hör gärna av dig till Andreas Henrikson, Gunlög Edgren eller info@skydive.se. Allt är förstås kostnadsfritt. Ett mer detaljerat program kommer senare.

Hur kom detta samverkansprojekt till?

För några år sedan startade Flygsportsförbundet ett projekt som gick ut på att undersöka vilka, om några, positiva miljöeffekter flygsport och tillhörande flygplatser skulle kunna ha. Flygplatser liknar på många sätt jordbruksmark men används väldigt annorlunda. Det plöjs inte, gödslas inte och det används sällan, om ens några, kemikalier. Det är väldigt lite fordonstrafik på gräsområden utöver flygplan, den allmänna mänskliga påverkan är väldigt låg och om ytan klipps eller slåttras bibehålls ändå en viss nivå av hävd.

Flera intressanta och ovanliga fynd

På de undersökta flygplatserna gjordes flera intressanta och ovanliga fynd och det stod klart att med gemensamma insatser av flygsportföreningarna, lite miljöbidrag, professionell hjälp från, för vår del, Upplandsstiftelsen och av dem anlitade experter kan dessa värden inte bara säkras utan även förstärkas och utvecklas med stora positiva effekter för lokala ekosystem, biologisk mångfald och därmed vår egen nettoeffekt på miljön.

Några misstag gav bra förutsättningar

Just i Gryttjom finns väldigt bra grundförutsättningar för att alla dessa insatser skall ha stor effekt, bland annat för att klubben ”av misstag” gjort gynnande verksamhetsförändringar.

Klubben har ett väldigt stort område under sin kontroll, dryga 25 hektar med landningsområdet. Detta är betydligt mer än vad dom flesta flygföreningar disponerar. De delar dessutom ofta sina ytor med andra användare eller har stora hårdgjorda ytor. Att klubben klipper sina ytor är inte ovanligt, men när beslutet togs 2018 att börja be andra bönder komma och göra balar av alltihopa och ta med sig till sina djur förbättrades förutsättningarna ytterligare. När klubben breddade strängarna mellan banorna på grund av ojämnheter i bankanterna skapades dessutom av misstag strålande förutsättningar för djur som bor i marken både sommar och vinter samt gömställen för de djur som vill undvika Erik-Erik och andra flygfän.

Smygstart 2023

Några insatser smygstartades redan förra året på rekommendation av Upplandsstiftelsen och andra medhjälpare. Under våren 2023 i samband med vältning av banan eldades en massa gammalt gräs bort mellan och runt banorna. Några områden avgränsades för att spara för slåtter och i juli togs det hjälp av lokala bönder för att klippa och göra balar för bortforsling.

Vi ses bland fallskärmshoppare och surrande insekter!