Hoppa till innehåll

Covid-19 uppdatering – STEG 1

Vi uppmanar alla att följa utvecklingen gällande Sveriges plan att stegvis öppna upp samhället på Folkhälsomyndighetens hemsida. Nedan finner ni en uppdatering gällande restriktioner som gäller på klubben. Uppdatering om ”Steg 2” publiceras den 16 juli.

Vi ber er vänligt men bestämt att tillsammans med oss hjälpas åt att påminna varandra och oss själva om följande:

 • Stanna hemma om du är sjuk (eller har symptom).
 • Tvätta händerna ofta.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Håll avstånd till andra medlemmar och besökare.

VID PÅVISAT COVID-19

Det är otroligt viktigt att ni informerar Raul Riffo, DZ Manager, vid påvisat COVID-19. Detta för att vi ska kunna påbörja en så säker smittspårning som möjligt. Ert namn hålls givetvis anonymt.

I KLUBBSTUGAN – MAX 50 PERSONER

 • Max antal tas bort i kök, bastu etc. Det betyder dock inte att det är fritt fram att samlas i stora skaror. Använd ytorna för det de är avsedda till.
 • Alla krokar i packen får nyttjas. Vi ser dock att man i första hand fortsatt använder packytan utomhus.
 • Max antal om 2 personer per rum i nedre. Undantag om 4 personer per rum för de som tillhör samma hushåll.

I PLANET

 • Max antal på 24 personer per lift. (Max antal på 22 personer per lift när det bedrivs elevhoppning).
 • Munskydd eller buff ska fortsatt användas av alla. (Undantag gäller enbart för elever).
 • Hoppar du utan handskar ska händerna spritas vid ilastning. OBS! Sprita händerna efter att du har spänt dina remmar.
 • Inga high-fives, fistbumps eller liknande. Kom ihåg att vi ska undvika så mycket närkontakt som möjligt.
 • Inget prat i planet!

TANDEM VERKSAMHETEN

Fortsatt avspärrat från övrig verksamhet. Respektera den uppsatta avspärrningen mellan övrig verksamhet och tandem verksamhet. Korsa inte avspärrningen, enbart personal och dagens HL har tillåtelse för detta. Det gäller även vid inlämning/upphämtning av packning.