KONTAKT

VÄLJ RÄTT KONTAKTPERSON – FÅ SNABBARE SVAR

Catharina Gilljam

Ordförande​

Klubbens ordförande har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet och är främsta kontaktperson för kommunen, grannar och andra samarbetspartners.

  • Styrelsefrågor
  • Förbundsrelaterade frågor
  • Kommunfrågor som miljö/hälsa, PR, kommunstyrelsen
  • Kontaktperson för grannar

Stefan Burström

Chefsinstruktör​

Chefsinstruktören sitter i klubbens styrelse och ansvarar för all utbildning och all hoppning i klubben. CI är också klubbens huvudkontakt gentemot Riksinstruktören.

  • Instruktörsfrågor
  • Säkerhetsfrågor
  • Certifikatsärenden och ändringar
  • Utbildning och Förbundskurser

STYRELSEN

Kontaktuppgifter för hela styrelsen hittar ni som medlemmar på Insidan.

  • Vice ordförande
  • Kassör
  • Sekreterare
  • Kommunikationschef
  • Flygchef

ARBETSGRUPPER

Kontaktpersoner för arbetsgrupperna hittar ni som medlemmar på Insidan.

  • Anläggningsgruppen
  • Elevgruppen
  • Manifestgruppen
  • Teknikgruppen
  • Funktionärsgruppen
  • Materialchef

KLUBBSTUGAN

När hoppning bedrivs kan man som hoppare, anhörig, granne eller samarbetspartner (post, tankbil osv), kontakta klubbstugan på 0293-502 51.

Ring inte detta nummer för att kontrollera väder, hämtning eller liknande. Telefonen bemannas sällan när hoppning inte bedrivs.

ÖVRIGA ÄRENDEN

Se respektive sida för mer information:

Faktureringsadress
Stockholms Fallskärmsklubb
Box 421
101 28 Stockholm

Organisationsnummer
802011-4545

Scroll to Top
Kopiera länk