Gryttjoms Bekvämligheter

SKÅP, HUSVAGNSPLATS & RUM I ÖVRE

Kötiden för skåp ligger i nuläget på ca en säsong, husvagnsplats ca två säsonger och rum i Övre tre-fyra säsonger vid uppfyllda krav. Fyll i formuläret för att ställa dig i kö till skåp, husvagnsplats och rum i övre. Vid frågor kontakta ansvarig via förmuläret kontakta oss.

Regler och Krav

Det finns 131 skåp för uthyrning i Gryttjom. Hyran för skåpet är 500 SEK/säsong. Avgiften
debiteras innehavaren/låntagaren innan säsongsstart. Hänglås samt inredning i skåpet får
innehavaren själv ombesörja.


Krav för skåp

● Innehavaren måste vara medlem i Stockholms Fallskärmsklubb innevarande år.
● Innehavaren måste göra minst 25 hopp/säsong i Gryttjom.
● Innehavaren måste ha positivt saldo på sitt hoppkonto sista oktober.
Uppfylls inte samtliga krav förlorar innehavaren skåpet.
Regler
● Andrahandsuthyrning är inte tillåten. Vid uppehåll eller vid annan anledning till att
skåpet inte används ska det ställas tillgängligt till utlåning via kölistan.
● Att dela skåpet med annan hoppare är tillåtet. Kraven för att inneha skåpet samt
debiteringen gäller för innehavaren.
● Monterad inredning i skåp kan överlåtas till nästa innehavare.
Uppehåll av hoppningen
● En säsongs uppehåll från hoppningen är tillåtet, senast sista februari nästkommande
kalenderår ska godkänd förnyelse genomförts för att inte förlora skåpet.
● Skåpet ska göras tillgängligt för utlåning under uppehållet, utlåning sker i turordning
enligt listan över personer som står i kö för ett eget skåp.

 

Uppsägning av skåp
Uppsägning sker snarast möjligt när du inte har behov av skåp längre så nästa person i kö
kan få tillgång till det. Uppsägning sker via mail till Henrik Raimer.

 

Skåpskö
För att ställa sig i kö måste hopparen vara medlem i SF och även vara det under hela
kötiden för att behålla sin köplats. Tilldelning av skåp sker enligt kölistan och följande
prioriteringsordning:
1. Förnyad medlem innevarande år som föregående år uppfyllt kraven
2. Medlem som föregående år uppfyllt kraven
3. Förnyad medlem innevarande år som föregående år inte uppfyllt kraven
4. Medlem som föregående år inte uppfyllt kraven

Uppdaterat: 2019-04-12

Det finns ca 50 platser för husvagn i Gryttjom. Husvagnsplatsen kostar 2200 SEK/säsong inkl el. Avgiften debiteras innehavarens hoppkonto innan säsongsstart. Fallskärmsklubben
tillhandahåller enbart platsen samt ett eluttag, ej husvagn.

Krav för husvagnsplats
● Innehavaren måste vara medlem i Stockholms Fallskärmsklubb innevarande år.
● Innehavaren måste göra minst 40 hopp/säsong i Gryttjom.
● Innehavaren måste ha positivt saldo på sitt hoppkonto sista oktober. Uppfylls inte samtliga krav förlorar innehavaren husvagnsplatsen.

 

Regler för husvagnsplats
● Gasol får endast finns i besiktigad och godkänd husvagn.
● Alla husvagnar ska vara försedda med brandvarnare samt handbrandsläckare.
● Område runt husvagnen ska hållas rent och städat. Innehavaren ansvarar för gräsklippning och slyröjning.
● Överbyggnad samt övertäckande med presenning är inte tillåtet under hoppsäsong. (maj – oktober)
● Husvagnen som står på platsen måste vara beboelig och se fräsch ut. Styrelsen har mandat att bedöma i denna fråga.

 

Uppehåll av hoppningen

● En säsongs uppehåll från hoppningen är tillåtet, senast sista mars nästkommande kalenderår ska godkänd förnyelse genomförts för att inte förlora husvagnsplatsen.
● Outnyttjad plats räknas som uppehåll.
● Uppehåll ska anmälas i förväg till Henrik Raimer.

 

Uppsägning av plats
Innehavaren av husvagnen ansvarar själv för bortförsel av husvagnen. Husvagnen ska vara borttagen från platsen senast 30 dagar efter uppsägning. Eventuell försäljning av husvagn
inkluderar aldrig platsen den står på. Överlåtelse av plats och husvagn kan endast göras i samråd med ansvarig och enligt kölista.

 


För att ställa sig i kö måste hopparen vara medlem i SF och även vara det under hela kötiden för att behålla sin köplats. Tilldelning av husvagnsplats sker enligt kölistan och följande prioriteringsordning:


1. Förnyad medlem innevarande år som föregående år uppfyllt kraven
2. Medlem som föregående år uppfyllt kraven
3. Förnyad medlem innevarande år som föregående år inte uppfyllt kraven
4. Medlem som föregående år inte uppfyllt kraven

5. Om du tackar ja till en plats har du innevarande säsong på dig att börja utnyttja platsen, om det inte sker tillfaller platsen nästa person i kön.

 

El
Alla får tillgång till ett eget uttag, se lista i respektive skåp. Uttagen sitter i grupper om 4 per säkring, där varje säkring är på 10A. Detta innebär att om alla 4 som delar säkring är på plats kan varje vagn maximalt bruka 575W på en och samma gång. Säkringen kommer annars gå. Strömmen slås på igen via automatsäkringar (vippbrytare) i skåpen. Tänk dock på att det inte bara är din egen vagn du gör strömlös vid överkonsumtion utan även 3 av dina grannar. Elkabel mellan uttag och vagn står varje innehavare för själv, använd en kabel för utomhusbruk. Märk även din kabel i skåpet för att lätt kunna se att din kabel sitter i rätt uttag.

 

Uppdaterad: 2020-04-12

Det finns sex stycken rum till uthyrning i Övre i Gryttjom. Rummen är av två olika storlekar,

  • Rum övre, 4 kvm: 2 200,-/säsong
  • Rum övre, 6 kvm: 3 300,-/säsong
  • Rum övre, stora: 6 600,-/säsong

6kvm. Avgiften debiterad innehavarens hoppkonto innan säsongsstart.
Rumsdörren har ett lås, nyckel kvitteras ut hos ansvarig.
Krav för rum i Övre
● Innehavaren måste vara medlem i Stockholms Fallskärmsklubb.
● Innehavaren måste göra minst 40 hopp/säsong i Gryttjom.
● Innehavaren måste ha positivt saldo på sitt hoppkonto sista oktober.
Uppfylls inte samtliga krav medges inte en förnyelse av uthyrningen.
Regler
● Rummen hyrs ut tomma.
● Rummet och övriga lokaler ska brukas med varsamhet. Eventuella skador/fel på
byggnaden ska rapporteras omgående till Anläggningsgruppen.
● Hyrestagaren har tillåtelse att måla om, sätta upp hyllor, byta belysning osv efter
överenskommelse med ansvarig. Om inte överenskommelse finns blir innehavaren
skyldig att återställa rummet.


Anmälan till rumskö
För att ställa sig i kö måste hopparen vara medlem i SF och även vara det under hela
kötiden för att behålla sin köplats. Tilldelning av rummen sker enligt kölistan och följande
prioriteringsordning:
1. Förnyad medlem innevarande år som föregående år uppfyllt kraven
2. Medlem som föregående år uppfyllt kraven
3. Förnyad medlem innevarande år som föregående år inte uppfyllt kraven
4. Medlem som föregående år inte uppfyllt kraven
Uppdaterad: 2019-04-12

Ansökan

Lagrum

Det finns sex låsbara lagrum i Gryttjom. Rummen är av två olika storlekar, fyra lite mindre som kostar 2 200 SEK/säsong och två lite större som kostar 3 300 SEK/säsong. Avgiften debiteras innehavarnas hoppkonton innan säsongsstart. Lagrummen tilldelas per säsong och söks om inför varje säsong.

Ansökning skickas till via formuläret.
Beslut tas av styrelsen efter sista ansökningsdatum och meddelas därefter.

Regler och Krav

  • Tilldelas lag som erhållit sponsring av styrelsen eller grupp av hoppare (minst 3st) där samtliga gör minst 100 hopp var per säsong i Gryttjom.
  • Lagrummet ska vid behov göras tillgängligt för klubbverksamhet under dagtid, minst en vecka per säsong. Detta sker i samråd med verksamhetskoordinatorn.
  • Lagrum ska tömmas innan de överlämnas till ny innehavare, alternativt efter överenskommelse med de nya innehavarna.
  • Innehavarna har tillåtelse att måla om, sätta upp hyllor, byta belysning osv efter godkännande av styrelsen.
  • Rummet och övriga lokaler ska brukas med varsamhet. Eventuella skador/fel på byggnaden ska rapporteras omgående till Anläggningsgruppen.

Ansökan

Vi använder cookies för att ge dig den bästa online-upplevelsen. Genom att godkänna accepterar du användningen av cookies i enlighet med vår cookie policy.

Scroll to Top
Copy link