Hoppa till innehåll

Bekvämligheter

Ansök om husvagn, skåp, rum i övre och lagrum

Ansökan om bekvämligheter i Gryttjom sker på Insidan

Skåp

Kostnad
Belopp beslutas årligen av styrelsen. Information om hur betalning sker skickas per mail till innehavaren.

Krav samt regler för att behålla skåp

 • Innehavaren måste göra minst 25 hopp/säsong i Gryttjom och vara medlem i SF.
 • Innehavaren får inte ha negativt saldo på sitt hoppkonto när säsongen är slut.
 • Andrahandsuthyrning är inte tillåten.
 • Endast ett skåp per medlem är tillåtet.
 • Monterad inredning i skåp kan överlåtas till nästa innehavare.
 • Innehavaren står för eget hänglås.

Medlemmar i SF som är engagerade i funktioner som motsvarar minst 10 i-dagar är befriade från hoppkravet. Graviditet eller skada/allvarlig sjukdom som förhindrar hoppning är också godkända anledningar för befrielse från hoppkravet, det behöver meddelas skåpsansvarig snarast möjligt. Övriga anledningar behöver godkännas av styrelsen.
 
Uppsägning av skåp
Uppsägning sker automatiskt om innehavaren inte uppfyllt kraven eller saknar medlemskap i SF när säsongen tagit slut. Skåpet behöver då tömmas och lämnas olåst senast på första planerade bygghelg för vintern, annars klipps låset och skåpet töms av skåpansvarig.

Egen uppsägning sker per mail till skåpansvarig snarast möjligt när behov av skåp ej längre finns. Om det sker efter påbörjad säsong kan halva avgiften återbetalas om skåpet får en ny innehavare från kölistan.

Tilldelning av skåp
Sker enligt kölistan med följande prioriteringsordning.
1. Medlem i SF som föregående år uppfyllt hoppkravet.
2. Medlem i SF
3. Övriga

Om hoppare får förfrågan om att tilldelas ett skåp men tackar nej så tas hopparen bort
från kön och måste själv skriva upp sig på nytt.

Uppdaterat: 2021-09-05

Husvagn

Villkor och reglar för husvagn hittas på Insidan » Bekvämligheter

Tilldelning av husvagnsplats
Sker enligt kölistan med följande prioriteringsordning.
1. Medlem i SF som föregående år uppfyllt hoppkravet.
2. Medlem i SF
3. Övriga
Om hoppare får förfrågan om att tilldelas en husvagnsplats men tackar nej så tas hopparen bort från kön och måste själv skriva upp sig på nytt.

Uppdaterat: 2021-09-05

Rum i Övre

Kostnad
Belopp beslutas årligen av styrelsen. Information om hur betalning sker skickas per mail till innehavaren.

Krav samt regler för att behålla Övrerum
● Innehavaren måste göra minst 40 hopp/säsong i Gryttjom och vara medlem i SF.
● Andrahandsuthyrning är inte tillåten.
● Rummet hyrs ut tomt.
● Hyrestagaren har tillåtelse att måla om, sätta upp hyllor, byta belysning osv efter överenskommelse med ansvarig. Om inte överenskommelse finns kan innehavaren bli skyldig att återställa rummet.
● Enbart ett boende i Gryttjom är godkänt.

Kravet på minst antal utförda hopp kan delas med ytterligare en boende i rummet. Denna hoppare ska registreras hos ansvarig innan påbörjad säsong för att kunna tillgodoräknas.

Medlemmar i SF som är engagerade i funktioner som motsvarar minst 10 i-dagar är befriade från hoppkravet. Graviditet eller skada/allvarlig sjukdom som förhindrar hoppning är också godkända anledningar för befrielse från hoppkravet. Övriga anledningar behöver godkännas av styrelsen.

Ett separat kontrakt gällande hyra av rum i Övre behöver signeras innan användning av
rummet påbörjas. Kontraktet skickas ut efter tilldelning av rum skett.

Uppsägning av Övrerum
Uppsägning sker automatiskt om innehavaren inte uppfyllt kraven när säsongen tagit slut. Rummet ska tömmas snarast möjligt, men senast den 1 april nästkommande år. Om det ej skett ger innehavaren automatisk sin tillåtelse till att allt i rummet kan slängas. Ev kostnad detta kan innebära betalas av den uppsagda innehavaren. Egen uppsägning sker per mail till ansvarig snarast möjligt när behov av rum ej längre finns. Om det sker under pågående säsong kan del av avgiften återbetalas om rummet töms och får en ny innehavare från kölistan.

Byte till husvagnsplats
Förfrågan om byte från rum till husvagnsplats kan ske fram tills 31 mars årligen och
kommer beviljas vid lediga platser innan tilldelning från kölistan sker.

Nycklar
Innehavaren får två nycklar till sitt rum efter tillträde. Vid borttappade nycklar som resulterar i ett låsbyte, bekostas detta av innehavaren och utförs av ansvarig.

Tilldelning av Övrerum
Sker enligt kölistan med följande prioriteringsordning.
1. Medlem i SF som föregående år uppfyllt hoppkravet.
2. Medlem i SF
3. Övriga

Om hoppare får förfrågan om att tilldelas ett rum men tackar nej så tas hopparen bort
från kön och måste själv skriva upp sig på nytt.

Uppdaterad: 2021-05-05

Lagrum

 • Lagrummet ska vid behov göras tillgängligt för klubbverksamhet under dagtid, minst en vecka per säsong. Detta sker i samråd med verksamhetskoordinatorn.
 • Lagrum ska tömmas innan de överlämnas till ny innehavare, alternativt efter överenskommelse med de nya innehavarna.
 • Innehavarna har tillåtelse att måla om, sätta upp hyllor, byta belysning osv efter godkännande av styrelsen.
 • Rummet och övriga lokaler ska brukas med varsamhet. Eventuella skador/fel på byggnaden ska rapporteras omgående till Anläggningsgruppen.
 • Tilldelas lag som erhållit sponsring av styrelsen eller grupp av hoppare (minst 3st) där samtliga gör minst 100 hopp var per säsong i Gryttjom.