Skydiving Course

TAKE A SKYDIVE COURSE

Signing up for a skydiving course is like taking a step into a fantastic new world where you will be carried away as far as your dreams will let you go. Some jumpers make 20-30 jumps per year and are compeletly satisified while others make a career out of skydiving, like instructors and adventurers who reach tens of thousands of jumps and make a living by skydiving year round across the whole world.

Questions about the skydiving course

When, Where and How

Our English course starts on Thursday afternoon at the Gryttjom airfield. The weekend is spent learning about skydiving theory and doing practical exercises. Students are tested on Monday and jumping begins on Tuesday for everyone who passes the course. Then we jump as much as we can until Friday, weather permitting. Go to "Course Registration" to see when the next course is held.

What's next after the course?

That's when all the fun begins! We have rental rigs available for you while you're searching for your own first set of equipment. Now you can make solo jumps or even jump with your friends. The opportunities that a skydiving license gives you are endless - make a carrier out of skydiving or travel around the world jumping in different countries just for fun - your fantasy is the only limit!

How long does the course take?

There are 10 student jumps included in the course and the amount of time it takes to complete these jumps depends on the weather and how many jumps you can make each day. Most students make 1-2 jumps per day in the beginning and later up to 3-4 jumps per day. If the weather is good then it's possible to do all 10 student jumps in one week however it's more common to need to come back to the airfield a few more times before all of the student jumps are completed.

Course Requirements
 • You must be at least 15 years old and have parental concent if you're under the age of 18.
 • Du måste vara fullt frisk och intyga detta med ett läkarintyg.
 • Av säkerhetsmässiga skäl har vi en viktbegränsning på 100 kg.
What happens during the course?

You'll learn everything you need to know before making your student jumps - from the construction of a parachute, to the foundations of freefall and how to land safely. You'll practice emergency procedures, reserve parachute deployment and learn how to pack the parachute. When you start jumping, you'll be completely familiarized with the airplane and the landing area.

What's included in the course?
 • Memembership in Stockholms Skydiving Club
 • Membership in the Swedish Parachute Association (SFF)
 • Insurance through SFF for the current year
 • Teorikurs (3-4 dagar) och kursboken ”Hoppa fallskärm”
 • 10 student jumps
 • Swedish Parachuting Magazine
 • All equipment needed for student jumps
 • Overnight stay.

Information for Students

BEFORE THE COURSE

WHAT ARE THE AGE REQUIREMENTS FOR THE COURSE?

You need to be at least 15 years old. If you're under the age of 18 then you also need parental consent. The form for parental consent can be downloaded here. Complete this form and bring it with you to the course.

ARE THERE ANY MEDICAL REQUIREMENTS FOR THOSE WHO ATTEND THE COURSE?

You need to be completely healthy and have normal physical strength in order to skydive. You'll also need an approved medical certificate from your doctor. 

För att vi ska veta att inga fysiska hinder föreligger måste du genomgå en läkarundersökning (senast innan kursstart) som bekräftar att du är frisk. Detta kan du vanligtvis göra på vårdcentralen hos din husläkare.  Vilka hälsokrav som ställs kan du läsa om på Svenska Fallskärmsförbundets hemsida www.sff.se. There you will find the form for Medical Certificate.

Av säkerhetsmässiga skäl har vi en viktbegränsning på 100 kg.

CAN I ATTEND THE COURSE EVEN IF I'M NOT A SWEDISH CITIZEN?

Yes, but be aware that the course is only held in swedish (unless otherwise stated). Also, the insurance that is provided through the course fee is only valid if you make jumps that are in accordance with the swedish regulations and in line with the particular license that you have.

WHAT'S INCLUDED IN THE COURSE FEE AND WHAT DO I NEED TO BUY SEPARATELY?

 • Membership på Stockholms Fallskärmsklubb. 
 • Medlemskap hos SFF, Svenska Fallskärmsförbundet. 
 • SFF:s hoppförsäkring för innevarande år. För mer info, läs här.
 • 10 AFF-utbildnings hopp.
 • Kurslitteratur: boken Hoppa Fallskärm.
 • The association magazine Swedish Parachute Sport.
 • Boende på klubben och nyttjande av klubbens faciliteter.
 • Kursutbildning 30 timmars utbildning teori samt praktiska moment.
 • Utrustning: Rigg, hjälm, höjdmätare, fotledsskydd, overall, gogglar och loggbok.
 • Övrig utrustning som fallskärmshandskar ingår inte i kurspaket detta kan köpas på klubben vid kurstillfället.
 • Övernattning i bunkhouse.

Läkarundersökning
The cost of a medical examination is paid separately by the student prior to the course.

Students also need to buy the following:
Handskar, tight, smidig modell med bra grepp, pris ca 300 kr.

Also remember to wear comfortable clothes since we will be doing a lot of practical exercises during the course.

HOW DO I REGISTER AND PAY FOR THE COURSE?

How do I register for the course?
Register for the course by filling in the form here.

Is registration binding?
Ja, anmälan är bindande, men om du väljer att avboka inom 21 dagar efter anmälan så återbetalas hela avgiften (minus anmälningsavgiften på 1 500 kr ).
Cancellations after 21 days do not give the right to a refund.
Avbokning görs till elev@skydive.se eller till kundservice på 08-410 458 67.

Hur betalar jag min kurs?
Anmälningsavgiften på 1 500 kr betalas direkt vid anmälan. Resterande 12 995 kr betalas via en länk som skickas till din email efter vi mottagit ett godkänt läkarintyg. 

Kurspaket?
Ett paket innehållande ett välkomstbrev samt kurslitteratur kommer att postas ut till den adress som du anger i formuläret, senast 14 dagar efter att vi mottagit din betalning.

Finns det grupprabatt?
Nej, vi erbjuder inga grupp- eller studentrabatter.

Kan jag delbetala fallskärmsutbildningen?
Nej, vi har ingen delbetalning i dagsläget. Hela summan betalas vid anmälan.

Vart kan jag vända mig om jag vill veta om det finns plats kvar på den kurs jag vill gå?
För att få svar på frågor rörande platstillgång på våra kurser kan du kontakta oss på elev@skydive.se

I WANT TO PREPARE FOR THE COURSE BY STUDYING IN ADVANCE, WHERE DO I FIND INFORMATION?

The course book "Hoppa fallskärm" is included in the course fee and you must have read the book and answered the study questions as a preparation before the first theory session. The book will be sent to the address you enter when registering for the course. As soon as we can confirm that the payment has been made, the book will be on its way!

VILLKOR FÖR FALLSKÄRMSKURS SKYDIVE STOCKHOLM

ALLMÄNA VILLKOR FALLSKÄRMSKURS 20221010

Prices
Moms tillkommer inte till angivna priser. I form av ideell förening är Stockholms Fallskärmsklubb momsbefriade och tillämpar därför inte moms överhuvudtaget.

Payment
En anmälningsavgift på 1 500 kr betalas vid anmälan. Avgiften återbetalas endast vid underkänd läkarundersökning, ej vid ånger.
Resterande del av kursavgiften på 12 995 kr skall vara oss tillhanda efter godkänd läkarundersökning och senast 3 dagar efter vi skickat ut information samt betallänk. Kostnad som tillkommer utöver kursavgiften är kostnad för läkarundersökning och fallskärmshandskar.
Du kan välja att betala med Visa, MasterCard eller American Express. Stockholms Fallskärmsklubb tillhandahåller inga krediter utan betalning sker i direkt samband med ordertillfället.

Stockholms Fallskärmsklubb samarbetar med Stripe. Detta innebär att vi varken hanterar eller sparar några kortuppgifter utan detta hanteras direkt av Stripe för er säkerhet som kund. Här kan du läsa mer om Stripe.

Avvikelser som omöjliggör att gå fallskärmskurs:

 • Om du under de senaste 6 månaderna intagit antidepressiva preparat
 • Om du har diagnostiserats med ADHD
 • Om du väger över 100 kg
 • Om du har diabetes
 • Om du har epilepsi
 • Springa 100m obehindrat
 • Simma 200m

Kursdeltagare under 18 år
Om den som ska gå en kurs är under 18 år måste en förälder eller förmyndare anmäla den minderårige. Ladda ner medgivande från vårdnadshavare via denna länk. Viktigt att medgivandet tas med till första kurstillfället i originaldokument.

Föräldern eller förmyndaren blir då avtalspart med oss och den minderårige anges som den som deltar i kursen. Bekräftelse, betalningsinformation och kursspecifik information skickas till den förälder eller förmyndare som gjort anmälan och kursspecifik information samt bekräftelse skickas även direkt till den minderårige kursdeltagaren. Viktigt här att ange förälderns eller förmyndarens e-postadress vid kursanmälan.

Vad ingår i kurspaketet
I kurspaketet ingår följande:

 • Membership på Stockholms Fallskärmsklubb. 
 • Medlemskap hos SFF, Svenska Fallskärmsförbundet. 
 • SFF:s hoppförsäkring för innevarande år. För mer info, läs här.
 • 10 AFF-utbildnings hopp.
 • Kurslitteratur: boken Hoppa Fallskärm.
 • The association magazine Swedish Parachute Sport.
 • Boende på klubben och nyttjande av klubbens faciliteter.
 • Kursutbildning 30 timmars utbildning teori samt praktiska moment.
 • Utrustning: Rigg, hjälm, höjdmätare, fotledsskydd, overall, gogglar och loggbok.
 • Övrig utrustning som fallskärmshandskar ingår inte i kurspaket detta kan köpas på klubben vid kurstillfället.
 • Övernattning i bunkhouse.

AFF-utbildningshopp
I kurspaketet ingår 10-AFF utbildningshopp. Om du skulle bli underkänd på ett av dina AFF-hopp finns det möjlighet att göra omhopp. Omhopp ingår ej i kursavgiften, se hemsidan för aktuella priser.

 

Kursspecifik information och kursansvarig
Uppgifter om vilken kursledare som är ansvarig för kursen, beskrivning av den aktuella kursen, kursavgifter, eventuella tillkommande avgifter eller kostnader, betalningsvillkor och eventuella särskilda villkor framgår i anslutning till anmälan till fallskärmskursen här på vår hemsida samt av den kursspecifika information du får del av i samband med din anmälan eller tillsammans med din kallelse.

Bekräftelse Efter anmälan
Om det finns plats på kursen, får du en bekräftelse via e-post. Bekräftelsen skickas direkt efter att du gjort din anmälan. När du har fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten enligt nedan att löpa.

I god tid innan kursen startar, dock senast 7 dagar innan kursstart, får du en kallelse med uppgifter om datum när kursen startar, tider för respektive kurstillfälle samt vägbeskrivning till hoppfältet. Kallelsen skickas av din kursledare per e-post till angiven e-postadress som användes vid kursanmälan.

Inställd kurs
Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den totala kursavgiften som du har betalt inkl anmälningsavgiften. Vi kan eventuellt ge möjlighet att erbjuda annan kurstillfälle om plats finns. Stockholms Fallskärmsklubb förbehåller sig rätten att ställa in en kurs som får för få anmälda kursdeltagare.

Ångerrätt enligt lagen om distansavtal
Du har möjlighet att ångra din kursanmälan inom 21 dagar från den dag då du fått din bekräftelse (ångerfristen). Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig minus anmälningsavgiften på 1 500 kr. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut till elev@skydive.se inom 21 dagar från den dag du mottagit bekräftelse på din kursanmälan.

Återtagande av anmälan efter ångerfristen
Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt.

Annan frånvaro
Om du uteblir från något kurstillfälle, är detta kurstillfälle förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Byta kursdatum
Önskar du byta kursdatum tillkommer en administrativ avgift på 500 kr. Vi kan erbjuda ett annat datum om plats finns. Måste du byta kursdatum pga sjukdom behöver sjukintyg skickas in till elevgruppen och därefter erbjuds du annan kurstillfälle vid mån av plats utan extra avgift.  Önskar du byta kursdatum kontakta elevgruppen på: elev@skydive.se

Avbryta påbörjad kurs
Om du väljer att avbryta påbörjad fallskärmskurs tillfaller kursavgiften Stockholms Fallskärmsklubb. Det går alltså inte att få tillbaka pengar för de delar av kursen du inte fullgjort. Däremot har du ett år på dig (efter sista hopptillfället) att komma tillbaka och slutföra kursen. Vid årsskiftet krävs en förnyelse av licensen, precis som för alla hoppare. Du kan läsa mer om förnyelse på denna länk.

Avbryta planerat hopp
Väljer du att inte hoppa ut från flygplanet för att genomföra planerad AFF-nivå debiteras kostnaden för hoppet.

Hoppkonto
Efter avslutad teoriutbildning kommer eleven ha pengar på sitt privata hoppkonto som motsvarar kostanden för 10 AFF-hopp. Dessa pengar är endast avsedda för utbildningshopp. Det går inte att använda pengarna till tex. Tandemhopp eller debitering av Gryttjom bekvämligheter som hyra av: skåp, lagrum, husvagnsplats mm. 

Ändringar av Allmänna villkor

Stockholms Fallskärmsklubb har rätt att ändra dessa Allmänna villkor!

DURING THE COURSE

WHAT DO I NEED TO BRING WITH ME FOR THE COURSE IN GRYTTJOM?

All our entire courses are held at our drop zone in Gryttjom. Accommodation is included in the course price, so plan for a 24-hour stay. Detailed information will be sent out to the delegates about 10 days before the start of the course. It will state what’s good to bring with you: Change of clothes, bedding etc.

WHAT’S THE DIRECTIONS TO GRYTTJOM AND IS IT POSSIBLE TO CAR-POOL THERE?

Directions to Gryttjom can be found here.
Closer to the course start, you will be able to communicate about rides etc. with other delegates and your course coordinator.

WHAT HAPPENS DURING THE TRAINING?

In Stockholm Skydive Club, we use a course form that consists of 10 jumps in different levels with increased difficulty, where certain steps in each jump must be completed before you go on to the next level. This is a training method where you jump from 4,000 meters and get about 1-minute free fall before it is time to deploy the canopy. In the free fall, you will be assisted by one or two instructors (depending on level).

Theory:
Your course coordinators will teach you all the theoretical knowledge needed for your training jumps. This is done both through theory sessions in class and practical exercises on the ground. The theory part ends with both a written and practical examination. Expect the theory to run from morning to late evening.

Jumps:
The jumping part consists of 10 training jumps that are performed with one, two or no instructor (depending on level).
After 10 approved jumps you get an A-license that allows you to skydive around the world!

WHAT DOES THE TRAINING PLAN LOOK LIKE, WHAT WILL I DO DURING THE TEN JUMPS?

JumpDescription
1.Your first skydive is performed from 4,000 meters with two instructors who hold on to you throughout the free fall.
2.Now it is time to start turning in freefall, 90° to the right and 90° to the left. After that, move forward in the air. Also, during this jump, two instructors will hold on to you.
3.During this jump you will get to try flying on your own. This means that the instructors let go and fly next to you.
4.You will continue practicing turns, three times 90°. After that you should fly forward and reach your instructor.
5.After jumping out, make a 90° turn towards the instructor. Then make a 360° turn in each direction and fly together with the instructor.
6.For the first time, you will jump out without anyone holding on to you. You will then do backflips in order to train to get back stable on belly again.
7.During this jump you should show what you have learned, backflips, turns, 360 °, going forward and safety.
8-10.Solo jumps, two from 4,000 meters and one from 1,000 meters.

HOW LONG DOES IT TAKE TO COMPLETE A COURSE?

It is not possible to say exactly as there are many affecting factors. Everyone has different conditions and sometimes you have to make several attempts to pass a jump, just as you have to take different number of driving lessons in order to succeed in getting a driver's license.

How often you have time to be at the drop zone to make your jumps also affects, and the weather which makes it not always possible to jump. The earlier in the season you start jumping, the more time you have to finish the course during the same calendar year you started. Under normal conditions, a student can make 1-3 jumps per day.

WHEN CAN I START JUMPING WITH OTHERS?

Before you can start jumping with other jumpers, such as your friends from the course, you must perform four “hoppmästarhopp” (Jump Master jumps) /HM jumps. These jumps are performed together with a “Hoppmästare” (Jump Master) and are for teaching and checking skills that are important when skydiving in groups.

Kostnaden för HM-hopp: 500 kr/hopp (Dessa hopp ligger utanför kurspaketet )

IF I AS A STUDENT NEED TO REDO ANY LEVEL, WHAT DOES IT COST?

Fee for re-jumps

Nivå 1-3: 1 819 kr/hopp

Nivå 4-7: 1087 kr/hopp

Nivå 8-10: 355 kr/hopp

AFTER THE COURSE

WHAT DOES IT COST TO SKYDIVE IN GRYTTJOM, WHEN I HAVE A LICENSE?

After the training, you pay the same price per jump as other members. See Priser och info for current jump fees.

WHAT DOES IT COST TO RENT A STUDENT/RENTAL RIG AFTER THE TRAINING IN GRYTTJOM?

There are rental rigs to rent for SEK 90 per jump, the fee includes rental of a helmet and altimeter too. The rig must be packed before jumping by the person who rents the rig and returned unpacked.

 

Student rigs can only be rented if no student needs these. The same applies as for rental rigs, except that student rigs already are packed and needs to be returned packed too. However, we have a limited number of equipment, so it is a good idea to start looking for your own equipment as you approach the end of your training. Your instructors can help you with tips on what is suitable for you and which rules apply.

IS THE LICENSE I GET AFTER COMPLETING A COURSE VALID IN MORE PLACES THAN IN STOCKHOLM SKYDIVE CLUB?

After the course you get your A-license which is valid all over the world. The license is valid in all clubs in Sweden and in all countries that are affiliated with the international organization FAI ("Federation Aeronatique International"), which is the case in most countries where skydiving is practiced.

 

In Stockholm Skydive Club, there are many opportunities to further educate yourself in jumping with others, such as formation skydiving, free flying, canopy piloting and pack training.

FOR HOW LONG IS THE LICENSE VALID?

When a new calendar year starts, the license must be renewed. This applies even if you are still a student due to paying membership and insurance on a calendar year basis. Renewal must be carried out through a skydive club, but includes membership in the Swedish Parachute Association (Svenska Fallskärmsförbundet) with associated insurance (currently SEK 3,500).

WHAT DOES IT COST TO BUY YOUR OWN SKYDIVE EQUIPMENT?

If you buy new equipment from the USA where most manufacturers are located (there are also manufacturers in e.g. France, South Africa, Russia and New Zealand) it costs about SEK 50,000-60,000 depending on what you choose and what the current USD currency rate is.

 

However, it is most common that you, as your first own equipment, buy a used one from another jumper. Then you usually end up with about SEK 15,000-30,000 depending on age, wear and number of jumps made with it. All equipment, new and old, is inspected at least once a year by special inspectors to make sure it is safe to jump with. Uffes Hopp Shop sells everything a skydiver needs and also has ads on used equipment.

Rulla till toppen