Rekryteringsprocessen Under december månad har rekryteringsarbetet för en verksamhetskoordinator varit i full gång och i slutet av 2019 avklarades processen. Som tidigare nämnt har styrelsen inför 2020 tänkt att försöka effektivisera arbetssättet för klubben. Detta kommer att göras genom att vi framöver bara kommer att ha en anställd året runt som har huvudansvar för hela …

Ny verksamhetskoordinator Läs mer »